Sutra Serca

 

Maha Pradżnia Paramita

Sutra Serca

 

Bodhisattwa Awalokiteśwara praktykując głęboką Pradżnię Paramitę
jasno zobaczył, że wszystkie pięć uwarunkowań jest puste.
W ten sposób został uwolniony od wszelkiego cierpienia i lęku.
O Siariputro,

forma nie jest różna od pustki,
pustka nie jest różna od formy,
forma jest właśnie pustką,

pustka jest właśnie formą.
Podobnie odczucia, postrzeganie, rozróżnianie i świadomość.
O Siariputro,

wszystkie dharmy są formami pustki,
ani stworzone, ani zniszczone,

ani skalane, ani czyste,
nie zwiększają się, ani nikną.
Stąd w pustce nie ma żadnej formy,

żadnych odczuć, postrzegania, rozróżniania, świadomości.
Żadnego oka, ucha, nosa, języka, ciała, umysłu.
Żadnego koloru, dźwięku, zapachu, smaku, dotyku ani żadnych zjawisk.
Nie ma sfery widzenia, ani żadnych innych sfer i także sfery świadomości.
Nie ma niewiedzy ani jej kresu,

nie ma starości i śmierci,
ani nie ma ich kresu.
Nie ma cierpienia, przyczyny cierpienia, wygaśnięcia.
Żadnej drogi, mądrości ani osiągania.
Nie mając nic do osiągniecia Bodhisattwa żyje Pradżnią Paramitą.
Kiedy w umyśle nie ma przeszkód, żadnych przeszkód, żaden lęk nie istnieje.
Całkowicie poza złudnymi myślami to jest Nirwana.
Wszyscy przeszli, obecni i przyszli Buddowie żyją Pradżnią Paramitą,
Dlatego osiągają Anuttara Samjak Sambodhi!
Wiedz zatem, Pradżnia Paramita jest wspaniałą mantrą,
Wspaniałą jaśniejącą mantrą,

najwyższą mantrą, niezrównaną mantrą,
Zdolną usuwać wszelkie cierpienie.
To jest prawda nie fałsz.
Głoś więc mantrę Pradżni Paramity.
Głoś tę mantrę i mów:
Gate! Gate! Paragate! Parasamgate! Bodhi! Swaha!
Pradżnia Sutra Serca.