Kanchi Sosan Zenji

 

Trzeci Patriarcha Kanchi Sosan Zenji (??—606) był autorem słynnego tekstu Shinjinmei

Strofy Wiary w Umysł

Najwyższa Droga nie jest trudna
Dla tych, którzy nie rozróżniają.
Nie lgnijcie ani nie odrzucajcie,
A z pewnością jasno zrozumiecie.
Jeśli jednak popełnicie najmniejsze zróżnicowanie,
Znajdziecie się tak daleko, jak niebo od ziemi.
Jeśli pragniecie, aby to się pojawiło,
Nie bądźcie ani za ani przeciw.
Walczące ze sobą za i przeciw
To choroba umysłu.
Nie rozpoznawanie tajemnej zasady
Zakłóca pierwotny spokój umysłu.

Droga jest doskonała niczym wielka przestrzeń,
Wolna od braku czy nadmiaru.
Z powodu chwytania się i odrzucania,
Nie potraficie jej osiągnąć.
Nie uganiajcie się za uwarunkowanym istnieniem;
Nie zatrzymujcie się też w akceptacji pustki.
Tylko bezstronnie postrzeżcie, że wszystko jest jednym,
A pomieszanie zniknie samo z siebie.
Próby powstrzymania się od działania
Wypełnią was tylko działaniem.
Czy dzięki stagnacji w dualności
Zdołacie postrzec jedność?

Jeśli nie uda wam się przeniknąć jedności,
Konflikt sprowadzi was na błędną drogę.
Uznając rzeczy za istniejące, rozmijacie się z ich prawdziwą naturą,
Jednak uznając rzeczy za puste, mijacie się z rzeczywistością.
Nadmiar mówienia i myślenia
Oddala was tylko od drogi.
Odetnijcie mówienie i myślenie,
A nie będzie takiego miejsca, którego nie będziecie potrafili przeniknąć.
Powróćcie do korzenia i osiągnijcie zasadę;
Uganiając się za zjawiskami, utracicie ją.
Oświecenie oznacza przekroczenie zarówno pustki, jak i formy.
Nie ma potrzeby poszukiwać rzeczywistego;
Po prostu pozwólcie odejść swym poglądom.

Nie zatrzymujcie się na dualistycznych poglądach;
Zważajcie na to, aby ich nie poszukiwać.
Jak tylko pojawia się dobro i zło,
Umysł rozprasza się i gubi. Dwa pochodzi od jednego,
Jednak nie lgnijcie nawet do jednego.
Kiedy jeden umysł pozostaje nieporuszony,
Miriady zjawisk są bez skazy,
Bez skazy, bez zjawisk,
Żadnego powstawania, żadnego umysłu.
Przedmiot kładzie kres podmiotowi.
Przedmiot tonie wraz z podmiotem.
Przedmiot jest przedmiotem z powodu podmiotu;
Podmiot jest podmiotem z powodu przedmiotu.
Wiedzcie, iż oba są pierwotnie jedną pustką.
W jednej pustce oba są tym samym,
Jednak w każdym z nich zawarte są wszystkie rzeczy.
Nie dostrzegając subtelnego ani grubego,
Czy można opowiadać się za którąś ze stron?

Wielka droga jest szeroka, ani łatwa, ani trudna.
Jednak posiadając wąskie poglądy i wątpliwości,
Ogarnia was strach i niezdecydowanie, a wasz pośpiech tylko was spowolni.
Przywiążcie się do czegokolwiek, a stracicie kierunek;
Umysł wkroczy na niewłaściwą ścieżkę.
Pozwólcie odejść lgnącemu umysłowi,
A wszystkie rzeczy staną się takie, jakie są.
W pierwotnej esencji nie ma ani odchodzenia, ani pozostawania.

Postrzeżcie prawdziwą naturę rzeczy, a zjednoczycie się z drogą.
Wędrując rozluźnieni, wolni od niepokoju.
Skrępowani myślami, oddalicie się od rzeczywistego,
Pogrążając się w pomieszaniu.
To wielkie brzemię niczemu nie służy -
Po cóż błąkać się pomiędzy niechęcią a upodobaniem?

Jeśli pragniecie wkroczyć na drogę Jednego Wozu,
Nie odrzucajcie krainy zmysłów.
Taka jaka jest, pełna i kompletna,
Kraina zmysłów jest oświeceniem.
Mędrcy nie próbują osiągnąć celów;
Głupcy sami zakładają sobie kajdany.
Jedna droga nie zna różnic;
To umysł pogrążony w ułudzie lgnie do tego, czego pożąda.
Poszukiwanie umysłu przy pomocy myślącego umysłu –
Czyż nie jest to wielki błąd?

Błądzący umysł stwarza spokój i pomieszanie;
Umysł przebudzony przekracza upodobania i niechęci.
Dualność wszystkich rzeczy
Wypływa z fałszywych rozróżnień.
Sen, ułuda, kwiat na niebie -
Czy warto próbować je pochwycić?
Zysk i strata, dobro i zło -
Natychmiast pozbądźcie się ich wszystkich.

Jeśli oczy nie zamkną się do snu,
Wszystkie senne marzenia same zanikną.
Jeśli umysł nie rozróżnia,
Wszystkie zjawiska takie jakie są, są Jednym.
Esencja Jednego jest głęboka,
Nieruchome, uwarunkowane rzeczy zostają zapomniane.
Kontemplujcie wszystkie zjawiska z bezstronnym umysłem,
A powrócicie do swej pierwotnej jaźni.
Kiedy podmiot znika,
Nie ma już miejsca na mierzenie czy porównywanie.

Zatrzymajcie działania i nie będzie działań;
Zatrzymajcie odpoczynek, a nie-odpoczynek się pojawi.
Kiedy zniknie zarówno odpoczynek, jak i nie-odpoczynek,
Wtedy nawet jedność się rozpłynie.
W prawdziwie ostatecznym,
Prawa i zasady nie istnieją.

Rozwińcie bezstronny umysł,
A wszystkie działania ogarnie spokój.
Wątpliwości i pomieszanie znikają
A prawdziwa wiara wypełnia wasze życie.
Nic nie pozostaje z tyłu,
Nic do was nie lgnie.
Jasny i pusty, funkcjonując w naturalny sposób,
Umysł się nie wytęża.
Myślenie nie dociera do tego stanu prawdy,
A rozumowi i emocjom trudno jest go pojąć.
W tej prawdziwej krainie pustki,
Nie istnieją już ani inni, ani jaźń.

Aby wkroczyć do tej prawdziwej pustej krainy,
Zwracajcie się tylko ku „nie- dwa"
W „nie- dwa" wszystkie rzeczy są zjednoczone;
Nic nie pozostaje poza.
Mędrcy dziesięciu kierunków
Wszyscy przenikają tę zasadę.
Droga przekracza czas i przestrzeń -
Jedna chwila to dziesięć tysięcy lat.

Nigdzie nie zamieszkując, jednak będąc wszędzie,
Prawda znajduje się tuż przed wami.
Najmniejszy nie różni się od największego
W krainie, gdzie ułuda została odcięta.

Największy nie różni się też od najmniejszego;
Nie ma tu miejsca na żadne ograniczenia.
Istnienie jest właśnie pustką;
Pustka jest właśnie istnieniem.
Jeśli tego nie rozumiecie,
Jesteście daleko od wewnętrznej prawdy.

Jedno jest wszystkim;
Wszystko jest jednym.
Jeśli potraficie to przeniknąć,
Wszystko stanie się pełne i kompletne.
Kiedy wiara i umysł nie są dwoma,
A nie są dwoma umysł i wiara,
Ścieżka słów i myślenia zostaje odcięta;
Nie istnieje żadna przeszłość, żadna teraźniejszość, żadna przyszłość.