Miniatury

 

 

BIG MIND

 

w i d z i a ł a m  n a  m o m e n t

p u s t k ę  n i e p r z e b r a n ą

j a  j e s t e m  t ą  p u s t k ą

a  t a k a  m a ł a

 

 

Osho

 

być jak zapalona świeca

utrzymywać ogień pochodni w sobie

Osho

i jego wyznania

 

 

 

odchodzi jak zachodzące morze

Oskar

tylko blask pozostawił

 

 

wyczekiwała śmierci

stojąc na balkonie

zmiana stanu skupienia

Sąsiadce


 

Na mojej ulicy

 

na  mojej ulicy Diamentowej

mieszka Bóg

jak posypie śniegiem

 

gdy kwiaty rosną

milczy Bóg

niedaleko

 

 

 

Pamięci Wieśka

 

„Nawet gdy noc okrywa cieniem zieloną ziemię,

koło obraca się, śmierć podąża za narodzinami.

Przez całą noc, z każdym oddechem

staraj się o to, aby przebudzić się poza dniem,

poza śmiercią!”


(motto z książki „Koło życia i śmierci”

pod red. Philipa Kapleau)