05 f 2013
 
 

Medytacje noworoczne

 
 

Drodzy,

przełom roku to symbolicznie czas zamykania jednych rozdziałów i rozpoczynania nowych. To także moment na porządki, pozbywanie się starych, niepotrzebnych gratów. Jak mówi Roshi, robienie porządku polega na tym, że najpierw musimy wszystko wynieść z pomieszczenia, by
następnie móc do niego wstawić tylko to, co jest nam niezbędnie potrzebne.

W tym duchu pozostawania jedynie przy najważniejszym chciałbym zaprosić Was na wspólną praktykę na zakończenie roku 2013 w sopockim zendo w sobotę i niedzielę 28 - 29 grudnia 2013 r. według poniższego planu.

 

Na praktykę możecie przynieść niedojedzone pozostałości ze Świąt. Aby ułatwić planowanie aprowizacji, byłoby dobrze dać znać do 27 grudnia, kto sie zgłasza i co planuje przynieść ze sobą, aby uniknąć niepotrzebnych zakupów.

 

zgłoszenia: vseodne@gmail.com

 

Opłata za sesshin 30 zł (15 zł na 1 dzień).

 

W Dharmie,
Kuba Konpo

 

Plan weekendowych medytacji w zendo

sobota

12.50-13.20 zazen (medytacja siedząca)

13.20-13.30 kinhin (medytacja w ruchu)

13.30-14.00 zazen

14.00-14.10 kinhin

14.10-14.40 zazen

14.40-15.40 samu (praktyka pracy)

(przerwa na posiłek)

16.10-16.40 zazen

16.40-16.50 kinhin

16.50-17.20 zazen

17.20-17.30 kinhin

17.30-18.00 zazen

18.00 mowa Dharmy Konpo

18.30-18.40 kinhin

18.40-19.10 zazen

19.10-19.20 kinhin

19.20-19.50 zazen

19.50 śpiewy

niedziela

9.00-9.30 zazen

9.30-9.40 kinhin

9.40-10.10 zazen

10.10-10.20 kinhin

10.20-10.50 zazen

10.50-11.00 kinhin

11.00-11.30 zazen

11.30 Sutra Serca

zakończenie przy wspólnym poczęstunku